Nowy zarząd wybrany podczas Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego

Dziś chcielibyśmy podzielić się z Wami istotną informacją, dotyczącą niedawnego wydarzenia, jakim było Walne Zgromadzenie naszego koła łowieckiego. To spotkanie, które miało miejsce 6 maja 2023 roku, przyniosło wiele zmian w naszej społeczności. Jednym z najważniejszych momentów było wyłonienie nowego zarządu, którego celem będzie reprezentowanie naszego Koła oraz kierowanie jego działaniami w przyszłości.

W skład nowego zarządu wchodzą:

 • Prezes: Jan Oleś
 • Łowczy: Daniel Ostrowski
 • Podłowczy: Marian Spychała
 • Sekretarz: Arkadiusz Szkamelski
 • Skarbnik: Filip Hryców

W trakcie spotkania Walne Zgromadzenie przegłosowało również skład Komisji Reqizyjnej i delegatów na OZD.

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Jan Ostrowski – przewodniczący
 • Tomasz Harajda
 • Paweł Kosmalski
 • Wojciech Mikołajków

Skład delegatów na OZD:

 • Tomasz Machaszewski
 • Daniel Ostrowski
 • Mariusz Wiśniewski

Życzymy sukcesów w prowadzeniu gospodaki naszego koła łowieckiego.

Recommended Posts